Cách căn lề chuẩn trong Word để in ấn cho đẹp 2007, 2010, 2013, 2016,2019

Bạn muốn căn lề chuẩn trên văn bản, để tiến hành in ấn đúng theo qui định theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách căn lề chuẩn trong Word để in ấn cho đẹp

Quy định về căn lề chuẩn theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Theo quy định 30/2020/NĐ-CP, thì viecj căn lề sẽ quy định như sau:

Khi in ấn thì lề trái sẽ rộng hơn để còn thực hiện đóng gáy, còn phần lề còn lại sẽ được để như sau ( trên khổ A4 )

lề trái bao giờ cũng rộng hơn để còn đóng gáy, các lề còn lại để như sau (đối với khổ giấy A4):

Khi bạn muốn căn lề chuẩn, thì cần đổi sang đơn vị là Cm, rồi thực hiện các bước như sau ;

Video Cách căn lề trong word chuẩn, khổ giấy A4 trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Hướng dẫn cách căn lề trong Word

Bước 1: Bạn tiến hành mở Word lên, rồi nhấn vào Tab Layout, tiếp tục chọn vào Page Setup, sau đó hãy nhấn vào mũi tên chỉ xuống để thực hiện mở hộp thoại Page Setup. Cách nhanah nhất để thực hiện đó là người dùng hãy rê con trỏ của chuột gần sát thanh thức bên trái, hoặc bên phải, rồi tiến hành nhấn đúp chuột vào đó

Bước 2: Lúc này trên hộp thoại Page Setup, bạn tiến hành nhập những số như sau:

Trường hợp văn bản đóng gáy, thì bạn hãy nhập lề bên phải là 3 đến 3.5 cm, còn nếu có ít, in khoảng mấy tờ giấy thì từ 2,5 – 3cm.

Bước 3: Khi bạn điền chọn thông số xong, hãy nhấn sang tab Tab Paper, thì phần này bạn hãy nhấn chọn Paper size để chọn khổ giấy. Ví dụ này chúng tôi chọn khổ giấy A4, nếu như bạn muốn thiết lập này được giữ nguyên, để lần sau sử dụng bạn hãy nhấn vào Set As defaut, chọn Yes, rồi nhấn OK

Hướng dẫn xem lề trước khi in

Khi in, muốn kiểm tra lề đã được chuẩn chưa, bạn hãy nhấn  File > Print,, rồi kiểm tra xem đã chuẩn chưa, nếu chưa được bạn hãy vào Page Setup để chỉnh lại, còn nếu mọi thứ ổn thị thực hiện lệnh in.

Related posts