Cách chuyển dữ liệu của Mac cũ sang máy Mac mới

Bạn muốn chuyển hết dữ liệu từ Macbook cũ sáng một máy Macbook mới, thì bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn

Mac đi kèm với một chương trình có tên là Migration Assistant, giúp việc di chuyển dữ liệu trên các máy tính của bạn hoặc thậm chí từ bản sao lưu Time Machine trở nên cực kỳ dễ dàng. Bạn có thể kết nối hai thiết bị bằng Thunderbolt, FireWire, Ethernet hoặc thậm chí chỉ sử dụng cùng một mạng Wi-Fi nếu bạn không có cáp yêu cầu. Di chuyển dữ liệu cũ của bạn sang máy tính mới sẽ giúp bạn có thể bắt đầu làm việc trên máy Mac hoàn toàn mới.

MacBook

Nếu bạn chưa quen với Mac, bạn cũng có thể di chuyển dữ liệu PC cũ của mình.

Trước khi bạn bắt đầu

– Cập nhật phần mềm của bạn – Nếu máy Mac cũ của bạn đang chạy OS X 10.6 (Snow Leopard) hoặc cũ hơn, bạn sẽ cần cập nhật phần mềm của mình trước.

– Đặt tên cho máy Mac cũ của bạn – Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy đảm bảo máy Mac cũ của bạn có tên. Mở Tùy chọn hệ thống > Chia sẻ > và nhập tên vào trường Tên máy tính.

– Kết nối máy tính cũ và mới của bạn với nguồn điện – Cả hai thiết bị cần được cắm vào nguồn điện để đảm bảo rằng bạn không hết nước giữa quá trình di chuyển.

– Chuẩn bị sẵn sàng cáp Thunderbolt, FireWire hoặc Ethernet – Kết nối trực tiếp là cách nhanh nhất để di chuyển dữ liệu của bạn từ máy Mac cũ sang máy mới. Nếu bạn không có cáp yêu cầu, bạn có thể sử dụng mạng Wi-Fi cục bộ của mình, nhưng quá trình sẽ chậm hơn.

Cách di chuyển dữ liệu của máy Mac cũ sang máy Mac mới của bạn

Bắt đầu với máy Mac cũ của bạn

1. Kết nối cáp Thunderbolt, FireWire hoặc Ethernet từ máy Mac cũ của bạn với máy Mac mới.

Nếu bạn đang sử dụng Wi-Fi cục bộ, hãy đảm bảo cả hai máy Mac được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi .

Mở máy Mac mới của bạn

1. Khởi chạy một cửa sổ Finder bằng cách nhấp vào biểu tượng Finder trong Dock của bạn.

2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.

3. Nhấp đúp vào thư mục Tiện ích.

4. Nhấp đúp chuột vào Trợ lý di chuyển.

5. Nhấp vào Tiếp tục.

6. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn nếu được nhắc.

7. Nhấn OK 

8. Nhấp vào Từ máy Mac … khi được nhắc chọn cách bạn muốn chuyển thông tin của mình.

9. Nhấp vào Tiếp tục.

Quay trở lại máy Mac cũ của bạn

1. Khởi chạy một cửa sổ Finder bằng cách nhấp vào biểu tượng Finder trong Dock của bạn.

2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.

3. Nhấp đúp vào thư mục Tiện ích.

4. Nhấp đúp chuột vào Trợ lý di chuyển.

5. Nhấp vào Tiếp tục .

6. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn nếu được nhắc.

7. Nhấn OK.

8. Nhấp vào Máy Mac mới … khi được nhắc chọn cách bạn muốn chuyển thông tin của mình.

9. Nhấp vào Tiếp tục.

Quay trở lại máy Mac mới của bạn

1. Trợ lý di chuyển sẽ tìm kiếm một nguồn. Chọn máy Mac cũ của bạn (nếu bạn đang sử dụng bản sao lưu Time Machine , chọn ổ cứng Time Machine của bạn ).

2. Nhấp vào Tiếp tục.

Một mã bảo mật sẽ hiển thị trên màn hình.

Quay trở lại máy Mac cũ của bạn

1. Xác nhận rằng mã trên máy Mac cũ của bạn giống với mã trên máy Mac mới của bạn.

2. Nhấp vào Tiếp tục.

Quay trở lại máy Mac mới của bạn

1. Chọn tệp, cài đặt, ứng dụng và thông tin khác bạn muốn chuyển sang máy Mac mới.

2. Nhấp vào Tiếp tục.

Cách chuyển dữ liệu máy mac 11

Quá trình thực hiện có thể tốn một lúc, tùy vào kết nối cũng như lượng dữ liệu của bạn. 

Nguồn: imore

Related posts