Cách đánh số trang trong Word 2010/2013/2016/2019

Bạn có một văn bản dài, muốn đánh số trang trong Word 2010/2013/2016/2019, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một cách chi tiết.

Với những báo cáo, luận văn, đè tài thực tập , rất là dài, thì chúng ta cần phải đánh dấu số trang, và dưới đây là cách bạn thực hiện

Video hướng dẫn đánh số trang trong Microsoft Word

Cách đánh số trang trong Microsoft Word

Bước 1: Để tiến hành đánh dấu số trang, bạn thực hiện nhấn vào Insert > chọn Page Number , ở đây sẽ cho bạn có những lựa chọn để đánh dấu trang

Thì ở đây, tùy theo ý , mà người dùng chọn số trang đánh dấu cho phù hợp

Bước 2: Nếu như người dùng chọn đánh dấu ở giữa nằm phía dưới mỗi trang, bạn hãy di chuyển chuột vào dòng Bottom of Page, sau đó hãy nhấn chọn Plain Number 2 ( kiểu số trang ở giữa. Rồi thực hiện kéo thanh cuộn trong Simple, thì ở phần này sẽ có các kiểu đánh số cho bạn chọn, lúc đó văn bản sẽ đánh tự động từ đầu đến cuối trang.

Hướng dẫn cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word

Bước 1: Để thực hiện đánh dấu một trang bất kì thì người dùng hãy đặt trỏ chuột vào đầu trang mà bạn muốn thực hiện đánh dấu.

Bước 2: Sau đó bạn thực hiện nhấn chọn thẻ Page Layout > Breaks, Rồi nhấn Next Page để tiến hành thực hiện tách văn bản thành 2 Section khác nhau:

  • 1 Section từ vị trị con trỏ chuột đến hết văn bản
  • 1 Section từ đầu đến hết các trang không chứa con trỏ chuột.

Bước 3: Sau đó bạn lại tiếp tục nhấn vào chọn  Insert > Page Numbers > Format Page Numbers.

Bước 4: Lúc này sẽ có Hộp thoại Page Number Format hiển thị ,Bạn hãy thực hiện chọn kiểu đánh số trang trong Number Format và sau đó chọn Start at là 1 hoặc giá trị bắt đầu bất kỳ mà người dùng muốn bắt đầu đánh dấu trang. tiếp tục nhấn chọn OK.

Bước 5: Rồi bạn lại nhấn vào  Insert > Header/Footer hoặc có thể nhấn chọn Page Number để đánh dấu trang. Tiếp tục hãy chọn kiểu đánh dấu trang mà muốn hiển thị trên văn bản

Bước 6: Sau khi thiết lập xong, thì chúng ta đã đánh số trang cả 2 Section, muốn xóa số trang Section 1 cần ngắt liên kết giữa 2 Section, bạn thực hiện nhấn bỏ màu vàng ở Link to Previous trong phần Design của Header & Footer Tools.

Bước 7: Khi đã thực hiện ngắt 2 Section, Bạn hãy nhấn vào Footer Section 1, Thực hiện thao tác xóa số trang và kiểu đánh dấu trang. Sau đó, bạn hãy nhấn Close Header and Footer. Lúc này, Section 1 sẽ không còn số trang và số trang chỉ bắt đầu từ Section 2, chính là từ vị trí đặt con trỏ chuột ban đầu.

Vậy là xong các bước chúc các bạn thành công.

Related posts