Cách đặt mẫu tùy chỉnh làm mặc định trên PowerPoint

Bạn đang sử dụng PowerPoint, thì bài viết này sẽ hướng dẫn cách mẫu tùy chỉnh làm mặc định trên PowerPoint

Khi muốn dùng mẫu đã được chỉnh sửa để làm mẫu cho PowerPoint , khi sử dụng mặc định tùy chỉnh sẽ giúp cho chung ra bớt được thời gian chỉnh sửa, không mất thời gian nhiều, thì mời các bạn xem hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn thiết lập mẫu tùy chỉnh làm mặc định trong PowerPoint

Bước 1: Để có thể tạo tùy chỉnh mẫu, bạn hãy thực hiện nhấn vào New → sau đó chọn Blank Presentation.

Bước 2: Khi giao diện hiển thị bạn hãy click vào Design phía trên thanh manu, tiếp tục sau đó chọn Slide Size để có thể chọn kích thước, tỷ lệ của trang

Bước 3: Sau đó bạn thực hiện nhấn click vào View →  nhấn vào Slide Master ( Đây là bước tùy chỉnh font chữ, chọn màu sắc, hình ảnh, những khối ô ở tỏng trang

Khi đã ưng ý thì bạn hãy lưu lại và tắt cửa sổ PowerPoint

Bước 4: Bước này chúng ta sẽ thiết lập đặt mẫu tùy chỉnh đã lưu bước trên để làm mặc định PowerPoint

Bạn hãy thực hiện mở PowerPoint nhấn chọn New , sau đó hãy nhấn chọn Custom

Bước 5: sẽ hiện lên cửa sổ, thì trong phần này bạn hãy nhấn chọn Custom Office Templates để mở các mẫu tùy chỉnh

Sau đó bạn bạn hãy thực hiện chọn mẫu để cài mặc định

Sẽ có cửa sổ mới xuất hiện, bạn hãy nhấn chọn Create.

Bước 6: Trong phần trang trình chiếu, bạn hãy nhấn chọn đến Design trên menu , sau đó thực hiện chọn More để có thể mở thêm những lựa chọn mới

Khi này sẽ có những danh sách chủ đề hiện lên, bạn hãy nhận chọn chủ đề muốn chọn, sau đó nhấn vào Set as Default Theme

Vậy là xong bước thiết lập, chúc các bạn thành công

Related posts