Cách khôi phục lấy lại mật khẩu Excel, word bị quên

Khi sử dụng Excel, mà bạn quên mất mật khẩu của file Excel đó nên không vào được, bài viết này sẽ hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu, mở file Excel một cách dễ dàng

Muốn khôi phục được mật khẩu trong file Excel, chúng ta sẽ sử dụng đến công cụ phần mềm WORD AND EXCEL PASSWORD RECOVERY WIZARD. Mời các bạn xem hướng dẫn dưới đây.

SỬ DỤNG WORD AND EXCEL PASSWORD RECOVERY WIZARD

Để thực hiện khôi phục mật khẩu, các bạn cần tải phần mềm ứng dụng về , hãy nhấn đường dẫn liên kết bên dưới.

Bước 1: Sau khi tải về máy và cài đặt , bạn mở phần mềm Word and Excel Password Recovery Wizard lên. Nếu bạn không thấy file hiện trên Desktop, bạn có thể Search Programs and File của Start Menu.

Bước 2: Lúc này, trên giao diện sẽ có chào mừng, người dùng có thể thay đổi ngôn ngữ để dễ sử dụng.

Bạn hãy nhấn vào next

Bước 3: Lúc này trên giao diện Select a password protected file: bạn thực hiện nhấn  Browser để thực hiện file Word hoặc Excel để tiến hành lấy lại mật khẩu
Thực hiện nhấn vào Next

Bước 4: Lúc này, sẽ có 2 chế độ cho người dùng lự chọn Dictionary Attack và Brute Force Attack.

Dictionary Attack: Chế này được dùng nếu trước đó bạn có sẵn một file text, trong đó có lưu mật khẩu của file Word hoặc Excel, cùng với nhiều mật khẩu của file khác. Khi muốn dùng chế độ này, bạn nên thực hiện chọn 4 mục trong phần  covery options.

Select a wordlist: người dùng chọn đường dẫn thư mục chứa file Text lưu những mật khẩu cần thiết bằng cách click Browser.
Sau đó hãy nhấn Next.

Tiếp theo bạn hãy nhấn Go để Word and Excel Password Recovery Wizard tiến hành mở mật khẩu

 Brute Force Attack: Chế độ này là bạn không còn thông tin nào về mật khẩu

Khi người dùng chọn chọn chế độ này, sẽ có 2 lựa chọn
– Charaters: Sẽ thu hẹp tìm kiếm mật khẩu bằng cách lựa chọn số từ trong mật khẩu (0-9 kí tự) hoặc theo các kí tự (a-z), tìm kiếm theo chữ viết hoa hoặc chữ thường, kĩ tự đặc biệt…

– From (length): Số lượng kí tự có thể có trong mật khẩu
Sau khi thiết lập xong –> click Next

Sau đó bạn hãy nhấn Go tiến hành tìm mật khẩu.

bạn chờ đợi chút xíu để hệ thống dò tìm.

Vậy là xong các bước, chúc các bạn thành công

Related posts