Cách lấy lại khôi phục ảnh đã xóa trên Google Drive

Bạn vô tình xóa đi dữ liệu ảnh trên Driver, muốn lấy lai, khôi phục lại, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục lại ảnh đã bị xóa

Hướng dẫn Cách lấy lại khôi phục ảnh đã xóa trên Google Drive

Cách 1: Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Trên Google Drive Từ Thùng Rác

Muốn khôi phục lại ảnh đã xóa, chúng ta có thể khôi phục lại trong thùng rác, khi đã xóa, các file sẽ được lưu trong đó trong vòng 30 ngày.

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy truy cập vào Driver, trên giao diện, bạn hãy nhấn vào Trash (thùng rác) nằm ở phía bên trái

Bước 2: Sau đó bạn hãy tìm tới file ảnh mà muốn lấy lại

Bước 3: Bạn nhấn chuột phải, rồi tiếp tục chọn Restore (khôi phục) để khôi phục ảnh đã xóa.

Cách 2: Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Vĩnh Viễn Trên Google Drive

Khi sử dụng Driver, thì người dùng có thể phục hồi được các file xóa trong vòng 30 ngày, sao 30 ngày các file sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi thư mục thùng rác. Nếu như bạn có sao lưu các file thì mới có thể phục hồi.

Nếu như bạn sử dụng tài khoản G Suite, thì bạn có thể thực hiện lấy lại những file bị xóa vĩnh viễn trên Google Admin Console (bảng điều khiển Admin Google) trong vòng 25 ngày, kể từ ngày bị xóa trên thùng rác

Admin G Suite có thể lấy lại được file bị xóa từ:

– Tài khoản Google Drive của người dùng.
– Shared Drive (hay còn gọi là Team Drive).
– Tài khoản người dùng đã xóa.

2.1. Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Vĩnh Viễn Trên Google Drive

Để khôi phục lấy lại file bằng Admin G Suite, các bạn thực hiện như sau :

Bước 1: Truy cập và tiến hành đăng nhập Google Admin Console.

Bước 2: Sau đó bạn hãy nhấn vào biểu tượng User (người dùng) trên cửa sổ của Google Console

Bước 3: Rồi bạn tìm đến người dùng có dữ liệu muốn được lấy lại, nhấn vào biểu tượng 3 chấm thẳng hàng nằm ở phía bên phải.

Bước 4: Sau đó bạn tiếp tục nhấn chọn Restore data (khôi phục dữ liệu) từ menu.

Bước 5: Tiếp theo bạn hãy chọn khoảng thời gian, phạm vi mà muốn khôi phục file dữ liệu, ở phần  Application bạn hãy nhấn chọn  Drive, rồi tiếp tục nhấn  Restore (khôi phục).

2.2. Hướng dẫn cách Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Vĩnh Viễn Trên Shared Drive (Team Drive)?

Bước 1: Bạn tiến hành truy cập , nhập user, mật khẩu để đăng nhập Google Admin Console.

Bước 2: Sau đó bạn hãy tìm đến mục App (ứng dụng), nhấn chọn G Suite > Drive and Docs.

Bước 3: Thực hiện thao tác chọn tùy chọn Manage Team Drives (quản lý Team Drives).

Bước 4: Rồi bạn hãy tìm file mà muốn khôi phục, thực hiện nhấn chọn biểu tượng khôi phục nằm ở góc ngoài cùng bên phải Tab File

Bước 5: Tiếp tục hãy chọn khoảng thời gian phạm vi ngày mà đã xóa file đó để tiến hành khôi phục file, ảnh bị xóa, Ròi nhấn chọn Restore Data (khôi phục dữ liệu).

2.3. Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Từ Tài Khoản Google Drive Đã Xóa

Admin G Suite có thể tiến hành lấy lại file, khôi phục file trong thời gian 20 ngày.

Để lấy lại file đã bị xóa từ tài khoản G Suite, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Người dùng thực hiện Khôi phục tài khoản G Suite đã xóa.

Bước 2: Tiếp theo bạn hãy Chuyển quyền sở hữu file cho người dùng G Suite khác. để có thể chuyển quyền sở hữu, bạn thực hiện các bước :

– Hãy tiến hành Đăng nhập Admin Console.

– Sau đó hãy tìm và nhấn chọn vào  Apps (ứng dụng).

– TIếp tục tìm và chọn tiếp vào chọn G Suite.

– Sau đó hãy nhấn chọn Drive and Docs.

– Thực hiện chọn tùy chọn Transfer ownership from the list.

– Đến đây bạn hãy thực hiện nhập tên người dùng và tên miền tương ứng trong các mục From và To.

– Sau đó hãy nhấn vào Transfer Files.

Bước 3: Khi thực hiện xong , bạn có thể xóa tài khoản người dùng.

Cách 3: Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Trên Google Drive Từ Sao Lưu

TRường hợp người dùng có sao lưu các file trên Driver, thì có thể lấy lại, khôi phục lại file bằng 3 cách sau :

3.1. Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Trên Google Drive Bằng Google Takeout

Google Takeout là một phần ứng dụng của G Suite, có tác dụng sao lưu các file Driver. Thì những bản soa lưu được thực hiện bằng Google Takeout, được hệ thống sao lưu dưới dạng Zip.

Muốn khôi phục được dữ liêu bằng Google Takeout bạn làm các bước như sau ;

Bước 1: Bạn thực hiện Tìm đến file, sau đó nhấn chuột phải vào file.

Bước 2: Sẽ xuất hiện menu, bạn hãy nhấn chọn Extract all (giải nén tất cả).

Bước 3: Thực hiện đăng nhập tài khoản Google Drive của bạn.

Bước 4: Trên giao diện, bạn hãy nhấn vào nút + New nằm góc trên cùng bên trái màn hình, Sau đó hãy chọn File upload / Folder upload để tiến hành tải xuống các file sao lưu Google Drive.

3.2. Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Trên Google Drive Bằng Google Vault

Bước 1: Đầu tiên hãy truy cập, tiến hành đăng nhập Google Vault bằng thông tin đăng nhập Admin.

Bước 2: Sau đó bạn hãy tìm và nhấn vào  Matters nằm ở khung bên trái và tiến hành chọn lí do mà bạn gặp phải khi lưu dữ liệu, trước khi xảy ra sự cố .

Bước 3: Sau đó tiếp tục nhấn chọn Search ở khung bên trái, tại mục Application bạn hãy nhấn chọn vào  Drive và cung cấp địa chỉ email người dùng bị mất file.

Lưu ý: Người dùng có thể lọc các file dựa trên khoảng thời gian ngày và các điều khoản nâng cao của hệ thống

Bước 4: Thực hiện nhấn chọn nút Search để hệ thống liệt kê tất cả các file theo các điều khoản tìm kiếm đã được chỉ định.

Bước 5: Tiếp tục hãy nhấn chọn Export results (xuất kết quả) từ thanh menu để xuất tất cả các file.

Bước 6: Sau khi thực hiện xong, bạn hãy nhấn vào Download (tải xuống), hoặc tìm đến file muốn khôi phục, nhấn vào biểu tượng 3 chấm nằm góc trên cùng bên phải, rồi nhấn chọn Download (tải xuống).

Sau khi download xuống, bạn có thể gửi file cho người dùng cần lấy lại file.

Vậy là xong các bước, chúc các bạn thành công

Related posts