Cách sử dụng tính năng ‘giơ tay’ trong Zoom trên máy tính, điện thoại

Bạn muốn thực hiện sử dụng tính năng giơ tay để phát biểu trong cuộc họp, phòng học online trên Zoom, bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng tính năng ‘giơ tay’ trong Zoom trên máy tính, điện thoại

Trong cuộc họp, học trực tuyến trên Zoom, thì có tích hợp tính năng phát biểu cho người tham gia, đó chính là chức năng Raise Hand, chúng ta cùng tìm hiểu sử dụng tính năng này nhé.

HƯỚNG DẪN CÁCH GIƠ TAY PHÁT BIỂU TRONG ZOOM

Bước 1: Khi đã tham gia phòng học, cuộc họp, bạn muốn phát biểu hãy nhấn biểu tượng có nhãn Participants ở bên dưới phần trung tâm của màn hình PC hoặc máy Mac.

Bước 2: Ở trên giao diện cửa sổ phía bên phải màn hình, nhấn vào Raise Hand.

Thì lúc này, bàn tay người muốn phát biểu sẽ được giơ lên, còn nếu muốn bỏ tay xuống, bạn lại nhấn lại nút đó những lúc đó sẽ có tên là Lower Hand.

vậy là xong các bước, chúc các bạn thành công

Related posts