Cách tạo bài khảo sát, bài kiểm tra trực tuyến với Microsoft Form

Bạn muốn tăng hiệu quả cho lớp học online, thì bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo bài khảo sát, bài kiểm tra trực tuyến với Microsoft Form.

Microsoft Form. là một công cụ tuyệt vời , sử dụng miễn phí để bạn thực hiện kiểm tra chất lượng học của học sinh trên trình duyệt web mà không cần phải cài ứng dụng, có thể sử dụng trực tiếp trực tuyến online. Bạn có thể thực hiện những bài kiểm tra, những câu hỏi cần hoàn thành , điểm số, gợi ý, câu hỏi trắc nghiệm một cách đơn giản.

xem thêm:

Hướng dẫn tạo bài kiểm tra trực tuyến trên Microsoft Form

Bước 1: Để thực hiện bạn hãy truy cập theo đường dẫn : https://forms.office.com/ Sau đó hãy đăng nhập tài khoản, nếu chưa có tài khoản , bạn hãy nhấn vào đăng kí để tạo tài khoản nhé.

Bước 2: Trên màn hình của giao diện, bạn hãy nhấn vào phần Bài kiểm tra mới

Sau đó bạn hãy đặt tên tiêu đề cho nội dung mà bạn muốn làm, nhấn thêm mới ( ngoài ra bạn cũng có thể tạo chú thích cho bài tiêu đề kiểm tra )

Bước 3: Giờ bạn hãy thực hiện nhập những câu hỏi, những câu có định dạng chẳng hạn như trắc nghiệm, baì viết, xếp hạng ….

Trong mỗi loại đề mà kiểm tra, thì sẽ có những cách chọn khác nhau, đáp án khác nhau.

Nếu như bạn đặt câu hỏi ở dạng trắc nghiệm, thì bạn hãy thực hiện cho nhiều lựa chọn, khi thực hiện xong lựa chọn, bạn hãy nhấn dấu tích ở cuối câu trả lời đúng.

Bạn cũng có thể thực hiện nhiều đáp án đúng trong phần câu hỏi trắc nghiệm, và thực hiên nhập điểm cho mỗi câu trả lời đúng.

Với những câu hỏi toán học, và sử dụng những hàm, bạn cũng có thể thực hiện nhập dễ dàng trong phần văn bản.

Bước 4: Sau khi bạn làm xong, hoàn thành các câu hỏi, bạn hãy nhấn vào phần xem trước, để kiểm tra lại bài mà mình mới tạo.

Sau khi kiểm tra xong, đã chắc chắn với các câu hỏi, hãy nhấn vào gửi

Bước 5: Sau đó bạn hãy thực hiện sao chép link và gửi cho học sinh qua facebook, hoặc zalo,,,,

Video hướng dẫn tạo bài kiểm tra online trên Microsoft Form

Related posts