Color Picker online ( bảng tra cứu mã màu) | CSS Gradient Background

Tra màu: Bạn hãy thực hiện Nhập mã màu vào ô Hex sau đó tiếp tục  Enter kiểm tra mã màu

Muốn thực hiện tạo nền gradient trong CSS : Bạn thực hiện chọn Linear hoặc Radial > Sau đó muốn thực hiện chỉnh màu cho Color Stop (Điểm dừng màu), thì bạn nhấn vào chọn nó, rồi tiếp tục chọn màu bên dưới. Còn muốn thêm một Color Stop, thì bạn hãy nhấn vào thanh trượt Gradient

Còn muốn thực hiện xóa 1 Color Stop, bạn hãy dùng chuột kéo ra phía ngoài. Bạn hãy thực hiện lấy Code Css Phía bên dưới

Xem thêm : Photoshop Online trực Tuyến, Chỉnh sửa ảnh không cần cài đặt

Related posts