Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho phần mềm lập trình Python

Với các lập trình viên, thì ngôn ngữ Python là một phần rất dễ học, cách tiếp cận cũng đơn giản, cú pháp của lập trình dễ dàng để có thể phát triển ứng dụng, bài viết này sẽ hưỡng dẫn chi tiết cách cài đặt thiết lập cho phần mềm lập trình Python

Hướng dẫn cách Tải và cài đặt Python  

Để tải phần mềm bạn truy cạp vào web site : https://www.python.org/

Sau khi file đã được tải, bạn nhấp chuột tiến hành chạy file , khi file hiển thị tiến hành cài đặt, bạn hãy nhập chuột tích vào phần Add Python 3.8 to PATH , sau đó tiến hành chọn Customize Installation

Tiếp theo đó bạn hãy tick hết vào các ô như hình ở ben dưới và nhấn next

Và bắt đầu màn hình sẽ xuất hiện phần tiếp theo bạn hãy nhấn tick vào ô Associate file with Python (requires the py launcher), Create shortcuts for installed application, Add Python environment variables. .Trong phần Browse là chỗ để bạn lựa chọn ổ đĩa để cài đặt, bạn có thể lựa chọn ổ đĩa muốn cài ở đó, nếu không chọn thì tiếp tục nhấn next.

Sau khi làm xong các bước sẽ hiển thị phần tiếp theo, thì bán hãy nhấn close

Vậy là chúng ta xong các bước cài đặt, thì phần mềm này sẽ có một chương trình dịch mã đi kèm Python Shell . Có nhiều chương trình đi kèm, nhưng bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng Python Shell

hướng dẫn sử dụng Python Shell 

Python Shell là một chương trình được kèm theo với Python. Chính là một IDE để bạn có thể thực hiện viết mã Python . Nếu bạn không ứng ý với Python Shell , thì bạn có thể sử dụng một chương trình khác.

Chúng ta sẽ tiến hành để mở Python Shell , với cách mở này sẽ có 2 phương pháp:

Hướng dẫn cách 1: Đầu tiên bạn hãy thực hiện thao tác vào trong Start , sau đó tiếp tục bạn nhấn vào IDLE (Python 32bit)

Khi thực hiện thao tác sẽ xuất hiện giao diện như bên dưới hình :

Sau đó bạn hãy thử test bằng một đoạn code để có thể kiếm tra và nhấn phím enter

Phương pháp 2: Bạn hãy thực hiện thao tác mở Start , sau đó gõ CMD, tiếp tục chọn vào Command Prompt

Khi đó cửa sổ Command Prompt sẽ hiện ra , bạn tiến hành gõ Python rồi tiến hành nhấn enter, để ta có thể vào Python Shell từ phần Cmd

Vật là xong các bước, chúc các bạn thành công.

Related posts