Hướng dẫn sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu TKB chi tiết

Hiện nay, nhu cầu sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu TKB rất lớn, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu TKB

Nhưng để sửu dụng được phần mềm, thì các bạn xem cách hướng dẫn cài đặt phần mềm tại đây :Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm sắp xếp thời khóa biểu TKB

Sau khi cài đặt phần mềm xong, thì các bạn có thể xem chi tiết qua video hướng dẫn cảu nhà phát hành phần mềm một cách chi tiết, những hướng dẫn cụ thể để bạn có thể làm việc trên phần mềm . Mời các bạn theo dõi những video hướng dẫn dưới đây nhé.

I. Khởi tạo, nhập thông tin gốc, hệ thống thời khóa biểu

1. Khởi tạo một tệp TKB mới. Open/ Close một tệp TKB

2. Nhập thông tin hệ thống: địa điểm trường, chương trình đào tạo, số tiết chuẩn theo chương trình, hệ đào tạo.

3. Nhập thông tin gốc thời khóa biểu: DS môn học, DS lớp, DS giáo viên, DS tổ, nhóm giáo viên.

https://www.youtube.com/watch?v=qdfADdGgX14&feature=youtu.be


4. Nhập tính chất sư phạm các môn học.


5. Nhập ràng buộc giáo viên, nhóm giáo viên.
6. Nhập bảng phân công giảng dạy chuyên môn theo toàn trường hoặc từng nhóm, tổ giáo viên.

II. Chuẩn bị xếp thời khóa biểu

7. Xếp tiết Chào cờ.
https://youtu.be/PNCuoADv7-0

8. Xếp tiết Không học trên thời khóa biểu.

9. Xếp tiết Sinh hoạt cho GV chủ nhiệm

10. Xếp tiết cho GV chủ nhiệm

III. Xếp toàn bộ 100% thời khóa biểu

11. Kiểm tra toàn bộ hệ thống dữ liệu thời khóa biểu trước khi xếp chính thức.

12. Xếp toàn bộ thời khóa biểu (lệnh SF).

IV. Quan sát, tinh chỉnh thời khóa biểu

1. Quan sát, xếp tay thời khóa biểu

13. Quan sát thời khóa biểu theo các màn hình khác nhau (tối thiểu 3 màn hình: Main Loop, Show All, Browse Teacher).

14. Tô màu thời khóa biểu

15. Khung thông tin lớp, giáo viên

16. Xóa 1 tiết trên ô thời khóa biểu. Xóa 1 môn học. Xóa 1 lớp. Xóa tiết Chào cờ. Điều chỉnh tiết Không học.

17. Xếp 1 tiết bằng tay trên ô thời khóa biểu.

18. Xếp tự động thời khóa biểu cho một lớp hoặc một giáo viên.

19. Khóa tiết trên thời khóa biểu.

20. Undo và Redo các thao tác dữ liệu trên thời khóa biểu.

2. Các lệnh và thuật toán tinh chỉnh dữ liệu lõi

21. Tinh chỉnh dữ liệu bằng lệnh Giải phóng 1 ô trên thời khóa biểu (Push Out).

22. Lệnh CX – xếp bằng được 1 tiết trên thời khóa biểu.

23, Lệnh di chuyển tiết trên thời khóa biểu (Move To).

24. Giới thiệu 3 thuật toán tinh chỉnh dữ liệu lõi trên thời khóa biểu: CX, FPR, DPR và 3 lệnh tinh chỉnh dữ liệu gốc thời khóa biểu: Push Out, CX, Move To.

3. Các lệnh và thuật toán tinh chỉnh tối ưu

25. Đánh giá thời khóa biểu lớp, giáo viên.

26. Đánh giá sự thay đổi thời khóa biểu Giáo viên và Lớp học.

27. Bảng thông tin trạng thái tiết học, đánh giá tiết học.

28. Khái niệm chuyển tiết tối ưu. Di chuyển tiết tối ưu trên thời khóa biểu.

29. Lệnh Các phương án chuyển tiết tối ưu.

30. Các thuật toán tinh chỉnh tối ưu.

31. Các tiêu chí đánh giá thời khóa biểu giáo viên theo từng buổi dạy.

32. Các chức năng TOP: tối ưu hóa thời khóa biểu giáo viên theo buổi học.

V. Các công cụ, tiện ích thời khóa biểu

33. Làm việc với các phương án dữ liệu thời khóa biểu khác nhau

34. Các tiện ích thay đổi PCGD trong năm học

35. Chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường giữa các ngày trong tuần

36. Khởi tạo dữ liệu cho học kỳ, năm học tiếp theo.

VI. Các lệnh in ấn, báo cáo dữ liệu thời khóa biểu

37. Lệnh báo cáo tải dạy của thời khóa biểu theo lớp và giáo viên.

38. Lệnh in thời khóa biểu theo lớp.

39. Lệnh in thời khóa biểu theo giáo viên.

40. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra Excel.

41. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra dạng HTML.

VII. Kết nối thời khóa biểu với Cùng học

42. Lệnh kết xuất dữ liệu lên trang Cùng học

43. Khai thác trang thông tin thời khóa biểu trên Cùng học

Related posts