Lãi suất các ngân hàng tháng 3/2020

Đây là bảng lãi suất tháng 3 năm 2020 cở các ngân hàng BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, Vietinbank ,Eximbank, Hàng ACB, PVCombank. Thì tùy theo khách hang chọn mức kì hạn khác nhau, thì mức lãi suất cũng khác nhau

Nếu so sánh với những ngân hàng ở tháng 2, thì lãi suất vào tháng 3 cũng có nhiều thay đổi, có những ngân hàng tăng lãi suất lên, nhưng cũng có ngân hàng giảm lãi xuất. Và dưới đây là bảng cập nhật.

1.Chi tiết bảng lãi xuất ngân hàng tháng 3/ 2020

2. Chi tiết về lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng tháng 2 năm 2020

1.Mức Lãi Suất Ngân Hàng Agribank Tháng 3/2020, Cao Nhất 6,8%

 • Khi khách hàng gửi Với kỳ hạn 1 tháng, Lãi suất gửi tiết kiệm của Agribank là 4,3%.
 • Lãi suất tiền gửi bằng 4,8% cho kỳ hạn 3 tháng.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng bằng 5,3%.
 • Với kỳ hạn 12 và 24 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm đều bằng 6,8%.

2. Mức Lãi Lãi Suất Ngân Hàng BIDV Tháng 3/2020, Cao Nhất 6,8%

 • Khi khách hành gửi tiền Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất sẽ là 4,3%.
 • Khi khách hành gửi tiền với kỳ hạn 3 tháng, Lãi suất gửi tiết kiệm của BIDV bằng 4,8%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 6 tháng là 5,3%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm bằng 6,8% cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

3.Lãi Suất Ngân Hàng Vietcombank Tháng 3/2020, Cao Nhất 6,8%

 • Với kỳ hạn 1 tháng, Vietcombank áp dụng lãi suất bằng 4,3%.
 • Với kỳ hạn 3 tháng, LS tiền gửi của Vietcombank là 4,8%.
 • Lãi suất tiền gửi cho 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng của Vietcombank đều là 6,8%.

4. Lãi Suất Ngân Hàng Techcombank Tháng 3/2020, Cao Nhất 6,4%

 • Với kỳ hạn 1 và 3 tháng, LS gửi tiết kiệm của Techcombank là 4,35%.
 • Lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng bằng 6,3%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 12 tháng bằng 6,4%.
 • Lãi suất gửi tiết kiệm dành cho kỳ hạn 24 tháng bằng 6,1%.

5. Lãi Suất Ngân Hàng Vietinbank Tháng 3/2020, Cao Nhất 6,8%

– Lãi suất bằng 4,3% cho kỳ hạn 1 tháng.
– Lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng bằng 4,8%.
– Lãi suất tiền gửi của Vietinbank cho kỳ hạn 6 tháng là 5,3%.
– Lãi suất của Vietinbank là 6,8% cho kỳ hạn 12 và 24 tháng.


6. Lãi Suất Ngân Hàng Eximbank Tháng 3/2020, Cao Nhất 8,4%

– Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,4%.
– 4,7% là lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng.
– Lãi suất 5,6% dành cho kỳ hạn là 6 tháng.
– Lãi suất bằng 7,4% cho kỳ hạn 12 tháng.
– Lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng bằng 8,4%.


7. Lãi Suất Ngân Hàng MBBank Tháng 3/2020, Cao Nhất 7,6%

– LS dành cho kỳ hạn 1 tháng bằng 4,8%
– LS là 5% dành cho kỳ hạn 3 tháng.
– Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bằng 6,4%.
– Với kỳ hạn 12 tháng, LS tiền gửi bằng 7,4%.
– Lãi suất bằng 7,6% cho kỳ hạn 24 tháng.


8. Lãi Suất Ngân Hàng ACB Tháng 3/2020, Cao Nhất 7,75%

– Lãi suất gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng đều là 5%.
– Lãi suất tiền gửi bằng 6,5% cho kỳ hạn 6 tháng.
– LS tiền gửi cho kỳ hạn 12 tháng bằng 7%.
– 7,75% là lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng.


9. Lãi Suất Ngân Hàng PVCombank Tháng 3/2020, Cao Nhất 7,99%

– Lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng bằng 5%.
– Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bằng 7,3%.
– Lãi suất bằng 7,99% cho kỳ hạn 12 và 24 tháng.

Related posts