Hướng dẫn Cách tắt Reserved Storage trên Windows 10

Bạn muốn tắt tính năng Reserved Storage trên Windows 10 , và bài viết này sẽ hướng dẫn cách tắt Reserved Storage trên Windows 10 Trong Windows 10 , thì từ bản 1903 tính năng Reserved Storage sẽ được tự động bật, khiên cho bản windows chiếm thêm &GB ổ cứng, chính vì vậy, chúng ta cần nâng cấp dung lượng thêm cho ổ cứng, nếu không, chúng ta phải bỏ tính năng Reserved Storage trên Windows 10. Và bạn cũng cần kiểm tra xem tính năng Reserved Storage có…

Read More