Tải về bài giảng tất cả cấp học từ mầm non đến THPT trong mùa Covid-19

Hiện nay, do dịch Covid-19 nên học sinh cần phải ở nhà, đang chờ đi học lại, dưới đây là tất cả bài giảngcấp học từ mầm non đến THPT trong mùa Covid-19

Hiện nay bộ GD và DT, Sở GD&ĐT đã xây dựng những thư viện bài giảng từ mầm non cho tới tiểu học, trung học, phổ thông, chính vì vậy các bạn có thể tải những bài học đó, học trên máy tính laptop trong thời gian chờ đợi để đi học lại. Hãy nhấn vào liên kết bên dưới để tải vè nhé.

Bậc mần non

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thư viện bài giảng powerpoint

CD phần mềm Violet

Phần mềm Promethean

Học liệu VTV7

Bậc tiểu học

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thư viện bài giảng powerpoint

Thư viện bài giảng Violet

CD phần mềm Violet

Phần mềm Promethean

Phần mềm AICBook

Học liệu VTV7

Sách Giáo khoa tiếng Anh Tiểu học

Bậc trung học cơ sở

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thư viện bài giảng powerpoint

Thư viện bài giảng Violet

CD phần mềm Violet

Phần mềm Promethean

Phần mềm AICBook

Học liệu VTV7

Sách Giáo khoa tiếng Anh THCS

Bậc trung học phổ thông

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thư viện bài giảng powerpoint

Thư viện bài giảng Violet

CD phần mềm Violet

Phần mềm Promethean

Phần mềm AICBook

Học liệu VTV7

Sách Giáo khoa tiếng Anh THPT

Ngoài ra, người dùng có thể tham khảo kho bài giảng e-learning của Bộ GD&ĐT tại đây.

Related posts