Video Hướng dẫn sử dụng Google Classroom để dạy học

Hiện nay quá trình dịch bệnh bùng nở thì việc sử dụng online trực tuyến là phương pháp đẻ học ở nhà, bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng Google Classroom để dạy học

Với những video dưới đây, sẽ hướng dẫn chi tiết cách để sử dụng Google Classroom để dạy học hiệu quả cho các học sinh

Muốn đăng kí bạn hãy theo đường dẫn Link đăng ký Google Classroom: https://cloud.google.com/

Bạn có thể tham khảo thêm :

Hướng dẫn cách tạo một lớp học mới trên Google Classroom

Hướng dẫn Cách tạo Bài tập và Thêm chủ đề trên Google Classroom

Hướng dẫn cách thêm học sinh và người giám hộ trên Google Classroom

Hướng dẫn Cách tạo bài kiểm tra trên Google Classroom

Hướng dẫn Cách sử dụng công cụ chấm điểm trên Classroom

Hướng dẫn Cách tạo và quản lý các bài tập trong lớp học Classroom

Hướng dẫn Cách sao chép một khóa học trên Google Classroom

Related posts